اسلام و دمکراسی

در تاریخ اسلام و مسلمین از آغاز این بحث درجریان بود که مناسبات بین دولت و دین چگونه باید باشند. علت این است که حضرت محمدبه مدت 10 سال در مدینه حکومت می کرد، فرمان به جنگ و صلح می داد و به امور مردم مدینه می پرداخت. بدین سان بین دین و دولت یک […]

تسلیت به آیت الله صانعی

بسم الله الرحمان الرحیم محضر حضرت آیت الله العظمی حاجی شیخ یوسف صانعی دامت برکاته با عرض سلام و تحیت و ارادت به مقام مرجعیت دینی و آرزوی سلامتی و کامیابی بیشتر در کسب رضایت خالق و خدمت به خلق. درگذشت همسر و همراه و در واقع همرزم شما سرکار بانو شفیعی (صانعی) را به […]

اسلام و دمکراسی

در تاریخ اسلام و مسلمین از آغاز این بحث درجریان بود که مناسبات بین دولت و دین چگونه باید باشند. علت این است که حضرت محمدبه مدت 10 سال در مدینه حکومت می کرد، فرمان به جنگ و صلح می داد و به امور مردم مدینه می پرداخت. بدین سان بین دین و دولت یک […]

تسلیت به آیت الله صانعی

بسم الله الرحمان الرحیمnمحضر حضرت آیت الله العظمی حاجی شیخ یوسف صانعی دامت برکاتهnبا عرض سلام و تحیت و ارادت به مقام مرجعیت دینی و آرزوی سلامتی و کامیابی بیشتر در کسب رضایت خالق و خدمت به خلق.nدرگذشت همسر و همراه و در واقع همرزم شما سرکار بانو شفیعی (صانعی) را به شما و فرزندان […]

متن آلمانی سخنرانی در انستیتو پروتستانهای بن

Wer Dialogs-Arbeit in Bonn treibt hat es nicht leicht. Da diese Stadt bis vor 15 Jahren Hauptstadt der Bundes Republik war, leben hier mehr als alle anderen Städte konservativ ausgerichteten Rentner mit überwiegend Islam kritischen Ansichten. In einem letzteren Gesprächskreis hat ein jemand empfohlen Herr Ashkevari als Referent einzuladen. Er vermutete, Herr Eshkevari müsste kritische […]

سخنرانی در انستیتوی پروتستانها در بن

روز سه شنبه 24 ژانویه در محل انستیتوی پروتستانهای شهر بن سخنرانی داشتم. از سال گذشته با همت جناب دکتر حسین پورخصالیان از من دعوت شده بود که در این مرکز دینی-فرهنگی سخنرانی کنم. من پذیرفته بودم. با مشورت موضوع «نسبت اسلام و دموکراسی» به عنوان تیتر سخنرانی انتخاب شد. در روز مقرر ساعت هفت […]

متن آلمانی سخنرانی در انستیتو پروتستانهای بن

nWer Dialogs-Arbeit in Bonn treibt hat es nicht leicht. Da diese Stadt bis vor 15 Jahren Hauptstadt der Bundes Republik war, leben hier mehr als alle anderen Städte konservativ ausgerichteten Rentner mit überwiegend Islam kritischen Ansichten. In einem letzteren Gesprächskreis hat ein jemand empfohlen Herr Ashkevari als Referent einzuladen. Er vermutete, Herr Eshkevari müsste kritische […]

سخنرانی در انستیتوی پروتستانها در بن

روز سه شنبه 24 ژانویه در محل انستیتوی پروتستانهای شهر بن سخنرانی داشتم. از سال گذشته با همت جناب دکتر حسین پورخصالیان از من دعوت شده بود که در این مرکز دینی-فرهنگی سخنرانی کنم. من پذیرفته بودم. با مشورت موضوع «نسبت اسلام و دموکراسی» به عنوان تیتر سخنرانی انتخاب شد. در روز مقرر ساعت هفت […]