طرح هشت ماده ای ولیعهد عربستان برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل در سال 1981 میلادی

درآمد الان داشتم یادداشت های مجلس اول را برای انتشار آماده می کردم که برخورد کردم با فصلی که به نظر رسید انتشار آن در اینجا مفید باشد و شاید حافظه تاریخی ما را فعال کند. در یادداشت مورخ 29 آذر 1360 به راهپیمایی عظیمی اشاره شده که پس از سخنان آیت الله خمینی و […]

مناقشه اسرائیل و فلسطین

مناقشه اعراب و فلسطین با یهودیان صهیونیست و فرزند مشروع آن اسرائیل به اواسط جنگ جهانی اول و به طور خاص سال 1917 بر می گردد. زمانی که سرزمین فلسطین به عنوان پاره ای از قلمرو حکومت عثمانی به وسیله دولت بریتانیا اشغال شد و از آن پس تا سال 1948 تحت قیمومیت آن دولت […]