پاسخ هایی برای اندیشیدن 78-مناظره ای در باب ریشه های اسلامی داعش (بخش سوم)

دوست عزيز و گرانقدر جناب آقاي اشكوري عذر مي خواهم كه جنابعالي را به زحمت افكندم. ولي با توجه به اوضاع زمانه – با اعمال ناشايستي كه متأسفانه از ناحيه‌ي مسلمانها سر مي زند و تيغ حمله ي دشمنان را به روي اسلام هر روز تيزتر مي گرداند – امثال بنده و حضرتعالي با دغدغه […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 77-مناظره ای در باب ریشه های اسلامی داعش (بخش دوم)

حضرت آقای دکتر بهبهانی عزیز با تجدید سلام و تجدید ارادت واقعیت این است که یک هفته ای با خود کلنجار می رفتم که پاسخی تقدیم کنم یا نه. چرا که گفتگوی مکاتبه ای هرچند مفید است، ولی واقعا بسیار زمان بر است و باید دهها و چه بسا صدها ساعت وقت صرف کرد و […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 76-مناظره مکتوب در باب ریشه های اسلامی داعش (بخش نخست)

اشاره: چندی قبل (18 فروردین/8 آوریل 2015) در برنامه افق صدای آمریکا شرکت کردم و در ذیل عنوان «بریدن سر: تاریخ و مذهب» با همراهی جناب آقای دکتر عباس میلانی گفتگویی انجام شد و من نیز مطالبی به تناسب پرسش های مجری برنامه گفتم. در پی آن دوست گرانقدرم جناب آقای دکر فرهاد بهبهانی (از […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 78-مناظره ای در باب ریشه های اسلامی داعش (بخش سوم)

دوست عزيز و گرانقدر جناب آقاي اشكوريn nعذر مي خواهم كه جنابعالي را به زحمت افكندم. ولي با توجه به اوضاع زمانه – با اعمال ناشايستي كه متأسفانه از ناحيه‌ي مسلمانها سر مي زند و تيغ حمله ي دشمنان را به روي اسلام هر روز تيزتر مي گرداند – امثال بنده و حضرتعالي با دغدغه […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 77-مناظره ای در باب ریشه های اسلامی داعش (بخش دوم)

حضرت آقای دکتر بهبهانی عزیزnبا تجدید سلام و تجدید ارادتn واقعیت این است که یک هفته ای با خود کلنجار می رفتم که پاسخی تقدیم کنم یا نه. چرا که گفتگوی مکاتبه ای هرچند مفید است، ولی واقعا بسیار زمان بر است و باید دهها و چه بسا صدها ساعت وقت صرف کرد و من […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 76-مناظره مکتوب در باب ریشه های اسلامی داعش (بخش نخست)

اشاره: چندی قبل (18 فروردین/8 آوریل 2015) در برنامه افق صدای آمریکا شرکت کردم و در ذیل عنوان «بریدن سر: تاریخ و مذهب» با همراهی جناب آقای دکتر عباس میلانی گفتگویی انجام شد و من نیز مطالبی به تناسب پرسش های مجری برنامه گفتم. در پی آن دوست گرانقدرم جناب آقای دکر فرهاد بهبهانی (از […]