محکومیت حوادث پاریس توسط 188 فعال مدنی و افغان

متن کامل این بیانیه که به زبان فرانسه نیز ترجمه شده است به شرح زیر است: ما جمعی از فعالان فرهنگی، سیاسی، مدنی، نواندیشان مذهبی و روشنفکران ایرانی و افغان همچون شهروندان فرانسه، در حیرت و اندوه حرکت کور و وحشیانه کشتن روزنامه‌نگاران نشریه “شارلی ابدو” و شهروندان بی‌گناه هستیم. حرکتی که ارزشهای دنیای آزاد […]

محکومیت حوادث پاریس توسط 188 فعال مدنی و افغان

متن کامل این بیانیه که به زبان فرانسه نیز ترجمه شده است به شرح زیر است:n nما جمعی از فعالان فرهنگی، سیاسی، مدنی، نواندیشان مذهبی و روشنفکران ایرانی و افغان همچون شهروندان فرانسه، در حیرت و اندوه حرکت کور و وحشیانه کشتن روزنامه‌نگاران نشریه “شارلی ابدو” و شهروندان بی‌گناه هستیم. حرکتی که ارزشهای دنیای آزاد […]

تأملی در تاریخ سازی تئولوژیک

بیژن عبدالکریمی اشاره: این مقاله سالیانی پیش در فصلنامه «نامه مفید» در قم منتشر شده است و اکنون بازنشر می شود. مقدمه: • اینجانب، در برخی از سخنان و سیاه¬مشق¬های خویش، کم و بیش به توصیف «تفکر تئولوژیک» پرداخته¬ام و شاید دیگر نیازی به تکرار آن نباشد. به هر حال، باید توجه داشت که مراد […]