برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تحولات فكر دينى در قرن ۱۴ خورشيدى ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۶nتحولات فكر دينى در قرن ۱۴ خورشيدى ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=nTsQdHtN6qgnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1836.mp3]nnقرن چهاردهم هجری خورشیدی از منظر اسلامی در ایران و در جهان اسلام قرن پر حادثه و پر تحولی بوده است. شاید بتوان این تحولات را در سه قلمرو توضیح داد:n۱ – تقویت و تحکیم جریان […]

دو خاطره از سید محمود دعایی

خبر درگذشت غیر منتظره زنده یاد سید محمود دعایی موجب تأسف شد. این درگذشت را به خانواده اش و دوستانش تسلیت می گویم.nnدعایی را از اواسط دهه پنجاه از دور می شناختم. از طریق صدایش در «رادیو صدای روحانیت مبارز» که از عراق پخش می شد. به یاد می آورم که با هیجان تمام سخن […]

ارائه چند پیشنهاد برای حل اختلاف بر سر نتایج انتخابات

یکشنبه 31 خرداد 88 / 21 ژوئن 2009nn1nnگفته شده است که دیروز فائزه هاشمی و چهار تن دیگر از اعضای خانواده هاشمی به اتهام شرکت در تظاهرات غیر قانونی دیروز و دعوت مردم به اغتشاش باز داشت شده اند. اگر این خبر راست باشد، حکایت از برخورد جدی با هاشمی دارد و این می تواند […]

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: رخدادهاى مهم قرن ۱۴ خورشيدى ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۵nرخدادهاى مهم قرن ۱۴ خورشيدى ۲nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=jOHdlAsUYL4nnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1835.mp3]nnیک قرن را پشت سر گذاشتیم. قرن چهاردهم هجری خورشیدی را. در این قرن تحولات مهمی در قلمرو ایران زمین رخ داده است. بررسی آنها و حداقل آشنایی با این رویدادها هم برای شناخت و تحلیل واقعیت های […]

ارائه چند پیشنهاد برای حل اختلاف بر سر نتایج انتخابات

یکشنبه 31 خرداد 88 / 21 ژوئن 2009nn1nnگفته شده است که دیروز فائزه هاشمی و چهار تن دیگر از اعضای خانواده هاشمی به اتهام شرکت در تظاهرات غیر قانونی دیروز و دعوت مردم به اغتشاش باز داشت شده اند. اگر این خبر راست باشد، حکایت از برخورد جدی با هاشمی دارد و این می تواند […]

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: رخدادهاى مهم قرن ۱۴ خورشيدى ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۴nرخدادهاى مهم قرن ۱۴ خورشيدى ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=XxHgFy0CmuMnnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1834.mp3]nnیک قرن را پشت سر گذاشتیم. قرن چهاردهم هجری خورشیدی را. در این قرن تحولات مهمی در قلمرو ایران زمین رخ داده است. بررسی آنها و حداقل آشنایی با این رویدادها هم برای شناخت و تحلیل واقعیت های […]

بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایران در باره فاجعه آبادان و دیگر فاجعه های ملی و مردمی

n فروپاشی متروپل؛ نگران ایران‌‌ایم! n May 26, 2022 n n بیانیه جمعی از نواندیشان دینی ایران nn n n n ایرانیان عزیز n وجدان‌های بیدار n مراجع اجتماعی و n کانون‌های اعتماد ملی n ایران وطن عزیز همه ما، امروز بیش از هر زمان دیگری در محاصره آسیب‌های مُهلک و تنهاست. ایران پاره تن […]

کشتار مردم معترض در تهران؛ بیانیه های مهم موسوی و منتظری

شنبه 30 خرداد 88 / 20 ژوئن 2009nn1nnبالاخره از آنچه بیم داشتیم و پیش بینی می کردیم، رخ داد و فاجعه ای دیگر در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت شد. امروز مردم به خیابانها آمدند و به ممنوعیت و تهدیدها اعتنا نکرده به قصد راهپمایی به میادین بزرگ شهر تهران رفتند. اما از اواخر شب تمام […]