پند تاریخ

منطق رأی دادن های غربی در ایران ولایی محلی از اعراب ندارد

در انتخابات ریاست جمهوری 1376 خانمی خبرنگار اروپایی به منظور پوشش اخبار انتخابات به ایران آمده بود. با قرار قبلی عصری برای گفتگو به منزل ما آمد. موضوع دیدار و گفتگو در باب موضوعات دینی و فکری بود. اما پس از پایان این قسمت، خبرنگار یاد شده نظرم را در باره انتخابات پرسید و من هم کلی در باب برتری سید محمد خاتمی بر رقیبش علی اکبر ناطق نوری سخن گفتم. هرچند هر دو برخلاف من خط امامی بودند ولی بین آن دو فرق فارقی وجود داشت. در مجلس اول مدتی با هر دو همکار بودم و از نزدیک می شناختم. در مقطع طرح وزارتشان در مجلس (ناطق برای تصدی وزارت کشور و خاتمی برای وزارت ارشاد اسلامی) به اولی رأی نداده بودم و به دومی رأی داده بودم. در پایان این مبحث خانم خبرنگار از من پرسید: خب! حال روز جمعه به کی رأی می دهید؟ آن روز چهارشنبه پیش از برگزاری انتخابات بود. غافلگیر شدم. منتظر چنین پرسشی

ادامه »

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

ادامه