پند تاریخ

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون در روز 29 خرداد 1403 در اینجا بازنشر می شود. هدف یاد و خاطره ای از کسی که از جهات مخنلف حق بزرگی بر گردن من و مانند دارد. ‏بی گمان تلخ ترین روز عمرم در آن سال [1356] ، دریافت خبر درگذشت دکتر شریعتی بود. شریعتی محبوب ترین چهره فکری – انقلابی من و امثال من در آن دوران بود. وی پس از آزادی از زندان، گاه در محافل خصوصی دوستانه در تهران حاضر می شد و سخن می گفت. من از طریق برخی از دوستان در تهران کم و بیش از این جلسات اطلاع داشتم. از ‏یکی از دوستان خواستم که هرطورشده ترتیبی دهد تا من نیز حداقل در یکی از این دیدارها  شرکت کنم و دکتر را پس از سالها از نزدیک ببینم. او هم گفت که قرار است به زودی جلسه

ادامه »

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

ادامه