پند تاریخ

ریشه های سنی ستیزی در جمهوری اسلامی ایران

اشاره: چندی پیش یکی از خبرنگاران رادیو دویچه وله در آلمان دو پرسش از من کرد و من به هر دو پاسخ دادم و آن پاسخ ها در متن گزارشی به زبان آلمانی در همان رسانه منتشر شد. اکنون محض اطلاع فارسی زبانان همان پرسش ها و پاسخ ها در اینجا عینا منتشر شود. قسمت دوم را جداگانه می آورم.  علی‌رغم وعده‌ مسئولان جمهوری اسلامی اقلیت سنی‌مذهب ایران هنوز از نبود یک مسجد جامع در پایتخت ایران گله دارند. دلیل عدم حمایت حکومت از خواسته‌های شهروندان مسلمان سنی مذهب چیست؟ پاسخ: ریشه های سنی ستیزی در جمهوری اسلامی را می توان در سه عامل اساسی جست: نخست به اختلاف و در واقع تقابل دیرین عربان و ایرانیان در دوران پیش از اسلام و به ویژه در روزگار پس از اسلام باز می گردد. شرح کوتاه آن است که حداقل از اوایل روزگار ساسانیان بین شاهان و امیران و موبدان زرتشتی با عربان حجاز اختلاف مذهبی و سیاسی وجود داشت و

ادامه »

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

ادامه