درخواست بازنگری قانون اساسی با امضای 100 نفر از حقوقدانان حامی جنبش سبز

جمعه 1 آبان 88 / 23 اکتبر 2009 1 بالاخره پس از یک ماه بحث و گفتگو بین ایران و گروه پنج بعلاوه یک و ایران و آمریکا در مورد حل مناقشات اتمی، امروز ایران مواد توافقات بین ایران در روزهای اخیر را رد کرده و در واقع نقض عهد کرده است. چرا که ایران […]