سعیده آقایی؛ قربانی دیگر

دوشنبه 9 شهریور 88 / 31  آگوست 2009

1

روز گذشته سعید مرتضوی به سمت معاونت دادستان کل کشور منصوب شد. گل بود به سبزه آراسته شد! جمع محسنی اژه ای و مرتضوی در دستگاه قضا چه خواهد شد! برخی پیش بینی می کنند که مرتضوی نماینده قوه قضائیه در کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور خواهد شد تا از این طریق به سرکوبی احزاب و انحلال تشکل های دگراندیش یعنی همان اصلاح طلبان اقدام کند. به عبارت دیگر پس از نابودی مطبوعات اکنون مأموریت مرتضوی نابودی چند حزب و نهاد غیر اصولگراست. باید دید که این پیش بینی درست از آب در خواهد آمد یا نه.

2

در روزهای اخیر یک شهید دیگر دختری به نان سعیده آقایی شناسایی شد که چندی پیش به دلیل تکبیر گفتن در پشت بام خانه اش در منطقه نارمک به وسیلة مأموران دستگیر شد و پس از چندی جنازه اش در سردخانه ای پیدا شد و گفته اند که تحویل جنازه را به شرط اعلام دلیل مرگ دختر مشکلات کلیوی مشروط کرده اند. اما مادرش قبول نکرد و جنازه اخیرا در قطعه 302 به صورت ناشناس دفن شده است. گفته اند که این دختر نیز مانند ترانه موسوی مورد تجاوز قرار گرفته و پس از آن کشته اشده و بعد با اسید از زانو به بالایش را سوزانده اند تا احتمالا راز جنایت پنهان بماند. این دختر تنها فرزند خانواده بوده و پدرش از جانبازان جنگ بوده که دوسال پیش در گذشته است. چند روز پیش برای او مجلس ختم برگزار کرده که آقای موسوی نیز در آن شرکت کرده بود. واقعا مردم چه  کنند و کار این حکومت دینی و الهی به کجا رسیده است؟ ممکن است که واقعا این اخبار درست نباشد؟  این افراد را از کجا آورده و بر جان مردم مسلط کرده اند؟ شناعت و قساوت در حدی است که باور کردنش دشوار است.

3

خامنه ای روز گذشته در یک سخنرانی گفته است که علوم انسانی از اساس الحادی اند  و موجب شک و تردید می شوند و باید دولت و مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی در این مورد فکری بکنند. ایشان از این که حدود دو میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی تحصیل می کنند ابراز نگرانی کرد. به نظر می رسد پس از سی سال هنوز به قدر کافی از اسلامی کردن دانشگاه ها و علوم و دانشجویان خرسند نیستند و گویا در پی یک انقلاب فرهنگی خشن و احتمالا خونین دیگر هستند و می خواهند دست به یک تصفیه ای دیگر بزنند. حال روشن می شود که چرا در بیانیه خوانده شده به نام حجاریان در دادگاه به آموزش علوم انسانی غربی در دانشگاه ها انتقاد شده بود. اما این بار آقای خامنه ای بر خلاف گذشته خیلی زود به سخنان حجاریان پاسخ مثبت داد!! ای کاش یکی بار هم به آن همه حرف های خوب حجاریان در گذشته توجه می کردند!

در همین رابطه امروز با رادیو فردا مصاحبه کردم و این که علوم اسلامی یعنی چه و چگونه؟

یادداشت های روزانه – قسمت یکصدو چهل و یکم

یکشنبه 18 تیر 1402

Share:

More Posts

Send Us A Message