احمدی نژاد؛ رهبر انقلاب مخملین؟!

ظاهرا دارند برای برخورد با موسوی و کروبی و احتمالا خاتمی زمینه سازی می کنند. جنتی در نماز جمعه گذشته خطیب جمعه گفت چرا با ریشه های آشوبگران و به تعبیر وی با «ام الفساد»ها کاری ندارند و چرا آنها را دستگیر نمی کنند. قرار است احمدی نژاد در نماز جمعه صحبت کند. احتمال دارد که این مرد ماجراجو باز آتش افروزی کند. سرتیپ مسعود جزائری، معاون نیروهای مسلح دو روز پیش گفته است که «ایران در وصعیتی نیست که بتواند برای پیگیری شورشیان وقت تلف کند. تأمین امنیت ملی مستلزم مجازات سریع اغتشاشگران است». به نظر می رسد که افرادی از نظامیان و امنیتی های حامی احمدی نژاد می اندیشند با دستگیری و اعدام شماری از چهر های شناخته شده و وابستگان به نظام قادرند از سقوط خود جلوگیری کنند و به هر حال موج کنونی را از سر بگذرانند. گویی آقایان این روزها را با سال شصت عوضی گرفته اند. گویا احمدی نژاد مأموریت دارد به عمر جمهوری اسلامی پایان دهد. به نظر می رسد که رهبر انقلاب مخملین بیش از همه زیبنده ایشان است
2
چند روز پیش سایت نوروز اعلام کرد که جنازه 44 نفر در روزهای 21 و 24 تیر ماه به صورت ناشناس در قطعه 302 بهشت زهرا دفن شده اند که مربوط به کشته شده های اخیرند. این خبر جنجالی ایجاد کرد. طبق معمول مقامات دولتی و کمیتة ویژه مجلس آن را تکذیب کردند و نیز دفتر مدیریت بهشت زهرا دست به تکذیب زد. در پی آن سایت نوروز عکسهای قبرها باشماره های آن ها را به صورت فیلم انتشار داد. این بار مقامات دست پاچه شده و کمیتة مجلس گفت رسیدگی می کند. اما دیروز اعلام شد که رضاییان مدیر بهشت زهرا پس از 23 سال مدیریت از کار برکنار شد. ببنیم در روزهای آینده دولت این رسوایی را چگونه ماست مالی می کنند.
3
آیت الله منتظری در پاسخ به نامه 300 روزنامه نگار متن کوتاهی انتشار داده است. ایشان گفته است که تا کنون آنچه لازم بوده است گفته اما گویا مقامات نه می بینند و نه می شنوند. بعد افزوده است اگر آقایان بنا ندارند کاری بکنند حداقل شهامت به خرج دهند و اعلام کنند که این نظام نه جمهوری است و نه اسلامی و هیچ کس نیز حق اعتراض ندارد.
4
روز گذشته در برنامه ای در تلوزیون بی بی سی فارسی شرکت کردم و با آقای مهاجرانی در بارة همان نامه روزنامه نگاران و اینکه علما چه می توانند بکنند، صحبت کردیم که شب گذشته پخش شد.
یادداشت های روزانه – ادامه قسمت یکصدو سی و هشتم
شنبه 20 خرداد 1402 #یوسفیاشکوری #اجتماعیتاریخی

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message