احمدی نژاد؛ رهبر انقلاب مخملین؟!

ظاهرا دارند برای برخورد با موسوی و کروبی و احتمالا خاتمی زمینه سازی می کنند. جنتی در نماز جمعه گذشته خطیب جمعه گفت چرا با ریشه های آشوبگران و به تعبیر وی با «ام الفساد»ها کاری ندارند و چرا آنها را دستگیر نمی کنند. قرار است احمدی نژاد در نماز جمعه صحبت کند. احتمال دارد […]