ادامه یادداشت های روزانه قسمت صدو سوم – مورخ 11 تیر 1388

6

اعلام شده بود که مردم ضمن تظاهرات چراغ اتومبیل های خود را به علامت اعتراض روشن کنند و امروز در تهران این پیشنهاد به خوبی اجراشد. البته در تهران و بسیاری از شهرهای ایران نیز راهپیمایی هایی صورت گرفته که غالبا با شدت سرکوب شده اند.

7

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای شدیدا هشدار داده و گفته است که آشوبگران را با قاطعیت سرکوب خواهد کرد.

8

برخی اصولگراها پیشنهاد کرده اند که بین کاندیداهای معترض و احمدی نژاد مناظره ها ادامه یابد تا ایرادها و انتقادها برای همگان روشن شود. در بیانیه مجمع روحانیون مبارز این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته و گفته شده است که نمایندگان موسوی و کروبی آمادگی خود را اعلام می کنند.

9

کروبی با صدور اطلاعیه ای روز پنجشنبه را عزای عمومی اعلام کرد و وعده داده است در مکانی که بعدا اعلام خواهد مجلس بزرگداشت شهدا برگزار خواهد کرد.

10

مجمع روحانیون مبارز اطلاعیه ای انتشار داده که در آن ضمن حمایت از موسوی به صورت روشن تر از گذشته به برخی سخنان خامنه ای در رور جمعه گذشه پاسخ داده شده و از جمله انتساب این جنبش اعتراضی به بیگانگان و طرح انقلاب مخملین را «اباطیل» دانسته است. مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه ای مشابه به نقد محکم دعاوی خامنه ای و حامیان احمدی نژاد پرداخته و از جنبش اعتراضی مردم و موسوی حمایت شده است. به نظر می رسد که این دوستان و حامیان موسوی احساس کرده اند که نباید موسوی را تنها بگذارند و گرنه کار بر وی مشکل می شود. انصافا موسوی و کروبی تا این زمان خوب مقاومت کرده و خوش درخشیده اند؛ مقاومتی که انتظار نمی رفت.

11

در رسانه ها آمده است که حکم سنگسار از لایحة قانون مجازات اسلامی، که در مجلس تحت بررسی است، حذف شده است. البته این حذف فعلا در کمیسیون انجام شده ولی بسیار محتمل است که در صحن مجلس نیز تأیید شود که به هر حال در این اوضاع و احوال گامی مثبت شمرده می شود.

12

امروز با آقای دکتر مجید تفرشی به مرکز آرشیو انگلیس رفتیم و چند ساعتی از این مرکز بازدید کردیم. ناهار را در رستوران آنجا خوردیم. کارت موقت عضویت برای من صادر شد تا بتوانم به داخل سالن بروم و مجاز باشم اسنادی را ببینم. مجید چند سند را سفارش داد و دقایقی بعد آماده روی میز بود. اسناد مربوط به جزایر سه گانه مورد اختلاف ایران و امارات بود و نیز یک پوشه اسناد مربوط به اوایل انقلاب ایران. البته وقت مطالعه نبود و فقط برای آشنایی این پرونده ها خواسته شده بود. چند سالن بزرگ با انبوه کامپیوتر روی میز و شاید بیش از صد محقق دیده می

شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message