در سوگ آلما مایکیال (ابتهاح)

دیروز از درگذشت خانم آلما همسر سرور ارجمند و شاعر نامدار حضرت امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) باخبر شدم. بسی موجب تأثر و تأسف شد. تجربه نشان می دهد آدمی از مرگ عزیزانی که از نزدیک دیده و می شناسد، بسیار بیشتر متأثر و غمگین می شود تا از مرگ افرادی که ار دور می شناسد و […]

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: شرحی در مفهوم هدایت الهی ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۸۳۰nشرحی در مفهوم هدایت الهی ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=ALetvca4Olonnفايل صوتي برنامه فوق:n[Audio: 1830.mp3]nnیکی از کلیدواژه های مهم در دین های ابراهیمی اصطلاح و مفهوم «هدایت الهی» استnمراد از هدایت و هدایت الهی چیست؟ nهدایت در ادب دینی عبارت است از راهنمایی یعنی نمودن راه. نقطه مقابل آن ضلالت یا گمراهی […]

در سوگ آلما مایکیال (ابتهاح)

دیروز از درگذشت خانم آلما همسر سرور ارجمند و شاعر نامدار حضرت امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) باخبر شدم. بسی موجب تأثر و تأسف شد. تجربه نشان می دهد آدمی از مرگ عزیزانی که از نزدیک دیده و می شناسد، بسیار بیشتر متأثر و غمگین می شود تا از مرگ افرادی که ار دور می شناسد و […]