نامه ای به آقای حمید وحیدی

اشاره: این متن نامه ای بود که به طور خصوصی برای آقای حمید وحیدی (مدیر سایت دیگر باوران) ارسال شده ولی ایشان آن را با عنوان «نامه ای از یک دوست» در سایت خود منتشر کردند. ضمن سپاس از لطف ایشان آن را در اینجا منتشر می کنم. دوست گرامی جناب آقای وحیدی با عرض […]

نامه ای به آقای حمید وحیدی

اشاره: این متن نامه ای بود که به طور خصوصی برای آقای حمید وحیدی (مدیر سایت دیگر باوران) ارسال شده ولی ایشان آن را با عنوان «نامه ای از یک دوست» در سایت خود منتشر کردند. ضمن سپاس از لطف ایشان آن را در اینجا منتشر می کنم. دوست گرامی جناب آقای وحیدیnبا عرض سلام […]