سیما و سیره محمدۖ در قرآن 10 بخش سوم: محمد و مِلكداري

nدر سلسله پيامبران توحيدي و سامي، محمدۖ از معدود پيامبراني است كه در طول دوران رسالتش به حاكميت سياسي رسيده و تأسيس دولت كرده و به اصطلاح فرمانروا بوده است. از ميان پيامبران «اولوالعزم» (ابراهيم، موسي، عيسي و محمد)، وی تنها پيامبري است كه رسماً به فرمانروايي رسيده است. اين فرمانروايي به خودي خود و […]

مصاحبه با راديو زمانه در ارتباط با ابتکار رهبران جنبش سبز و نگرانی حاکمیت

گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوریnگزارشى از سراج‌الدین میردامادیnnنزدیک یک هفته است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند. این دو چهره‌ی مخالفان دولت از هرگونه وسایل ارتباطی با خارج از منزل خودشان محروم شده‌اند و حتی فرزندان آنها نیز حق دیدار والدین خودشان را ندارند.nnدر گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، دین […]