سيما و سيره محمدۖ در قرآن ۲ – بخش اول – فصل دوم : بشارت پيامبران گذشته به ظهور محمد (ص)

از مدعيات مشهور اين است كه پيامبران پیشین به ظهور پيامبر اسلام بشارت داده‌اند، از جمله گفته شده است در تورات و انجيل (كتب مقدس يهوديان و عيسويان) صريحاً به آمدن محمد (ص) اشارت شده است، مسلمانان براي اثبات مدعاي خود به انجيل و قرآن استناد مي‌كنند. درباره اناجيل موجود مي‌توان‌ گفت چنين گفته‌اي به […]