گزارش سفر – کلن

بالاخره مدت اقامت دو ساله ام در کیوسی ایتالیا به سر آمد و من برای ادامه اقامت به آلمان آمدم. در گزارش پیشین به مراسم تودیع من در شهرداری (کمونه) شهر کیوسی اشاره کردم و گزارش کوتاهی از آن دادم. برای آمدن به آلمان تصمیم گرفتم زمینی سفر کنم. دلیل آن نیز دو چیز بود. […]