بایگانی برای دسته ’ كلاس تاريخ ايران باستان ‘

تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه یازدهم (آخر)

بدست • 18 فوریه 2010 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه یازدهم: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۸ فوریه ۲۰۱۰ در این بخش به دو موضوع اشاره می کنم: علل زوال ساسانیان اسلام و رنسانس ایرانی عوامل فروپاشی شاهنشاهی بزرگ ساسانی: ۱ – استبداد و خشونت فراوان شاهان و امیران که افزون بر ایجاد نارضایتی بین مردم و حتی اشراف، امکان هر نوع اصلاح و […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه دهم

بدست • 11 فوریه 2010 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه دهم: پنجشنبه ۲۲ بهمن ۸۸ برابر با  ۱۱ فوریه ۲۰۱۰ ساسانیان تمرکز قدرت و تشکیل نخستین دولت دینی در این بخش به سه موضوع اشاره می کنم: خاندان و تبار شاهان میراث تمدن ساسانى خاندان سلسله ساسانی از استخر پارس برخاستند. استخر در کنار تخت جمشید قرار داشت و معبد قدیمی آناهیتا در آن واقع […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه نهم

بدست • 28 ژانویه 2010 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه نهم: پنجشنبه ۸ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ اشکانیان دوران تکثر اجتماعی در این قسمت به چهار نکته اشاره می کنیم: خاندان سلسه شاهان علل زوال میراث اشکانیان خاندان یکی از شش قبیله آریایی پارتیان بودند که پیش از این به آن اشاره شد. اینان از همان آغاز در شرق ایران ( […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه هشتم

بدست • 21 ژانویه 2010 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه هشتم: پنجشنبه ۱ بهمن ۸۸ برابر با  ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ اسکندر و سلوکیان روزگار فترت در این قسمت به چند نکته اشاره می کنیم: جنگها و فتح ایران اهداف حمله به ایران و شرق شخصیت و سیمای اسکندر فهرست شاهان سلوکی ( جانشیان اسکندر ) در مورد نخست. اسکندر جوان ۲۴ یا ۲۵ ساله پسر […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه هفتم

بدست • 14 ژانویه 2010 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه هفتم: پنج شنبه ۲۵ دی ۸۸ / ۱۴ ژانویه ۲۰۱۰ چند نکته در مورد داریوش یک نکته در مورد تبار هخامنشی بودن او است. گرچه شهرت دارد که او از شاخه دیگر سلسله هخامنشی است اما این ادعا عمدتا مستند است به سخنان خود او در کتیبه بیستون. اما امروز کسانی چون بریان در این مورد […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه ششم

بدست • 7 ژانویه 2010 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه ششم: پنجشنبه ۱۸ دی ۸۸ / ۷ ژانویه ۲۰۱۰ هخامنشیان در این بخش در آغاز به پارس و انشان اشارتی خواهیم کرد و آنگاه فقط فهرست پادشاهان پارسی را تقدیم می کنم و بعد چند نکته درباره کوروش و داریوش باز می گویم و در نهایت اشارتی به برخی خصوصیات امپراتوری هخامنشی می کنم و نیز اشارتی به […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه پنجم

بدست • 29 دسامبر 2009 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه پنجم: سه شنبه ۸ دی ۸۸ / ۲۹ دسامبر ۲۰۰۹ در این بخش به دولت ماد اشاره می کنیم. اما این بخش به دو فصل تقسیم می شود. در فصل نخست به چند شبه دولت یا تمدن کهن اشاره می کنیم و در  فصل دوم به دولت ماد. ویژگی اساسی این تمدنها این بود که هنوز […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه چهارم

بدست • 22 دسامبر 2009 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه چهارم – سه شنبه ۱ دى / ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹ انسان شناسی انسان شناسی در هر مکتبی تحت تأثیر جهان بینی آن است. انسان شناسی زرتشتی نیز برآمده و حداقل تحت تأثیر جهان بینی و خدا شناسی و هستی شناسی آن است. فکر دینی زرتشتی را می توان چنین طبق بندی کرد: ۱ – خدای برتری هست […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه سوم

بدست • 17 دسامبر 2009 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه سوم – پنجشنبه ۲۶ آذر / ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ فصل سوم از بخش پیشا تاریخ به زرتشت اختصاص دارد. در این قسمت به سه موضوع اشاره خواهیم کرد: زندگی زرتشت منابع دینی عقاید دینی با توجه به این که زرتشت در روزگار بسیار دور می زیسته است، زندگی و شخصیت او کاملا در تاریکی […]تحلیلی از تاریخ ایران باستان جلسه دوم

بدست • 10 دسامبر 2009 • دسته: كلاس تاريخ ايران باستان

جلسه دوم: پنجشنبه ۱۹ آذر ۸۸ / ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹ الف – سپیده دم تاریخ سخن گفتن از ایران پیش از تاریخ کار آسانی نیست. مانند دیگر اقوام و سرزمینهای باستانی. ایران امروز با ایران کهن و حتی تا همین اواخر از نظر مردم شناسی، جمعیت شناسی، نژاد، اقوام، تمدن، فرهنگ، دین، مرزها، همسایه ها […]