بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیامبرى، قدرت و سلطنت ۲

بدست • 9 فوریه 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۱
پیامبرى، قدرت و سلطنت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیامبرى، قدرت و سلطنت ۱

بدست • 3 فوریه 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۰
پیامبرى، قدرت و سلطنت ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۲

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۶
یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۱

بدست • 11 دسامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۵
یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۱
به مدت ۵۵ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب شناسى مدرنیته در جهان مدرن

بدست • 30 نوامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۴
آسیب شناسى مدرنیته در جهان مدرن
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انسان و طبیعت

بدست • 23 نوامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۳
انسان و طبیعت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲

بدست • 1 اکتبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۲
مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱

بدست • 26 سپتامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۱
مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: کلنگى کردن تاریخ و فرهنگ ایران

بدست • 14 آگوست 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۰
کلنگى کردن تاریخ و فرهنگ ایران
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تحوّل از درون

بدست • 8 آگوست 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۹
تحوّل از درون
به مدت ۵۸ دقیقه