بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: غایات عدالت

بدست • ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۲
غایات عدالت
به مدت ۵۴ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام

بدست • ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۱
ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲

بدست • ۱۳ تیر ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۰
آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۱

بدست • ۵ تیر ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۹
آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۱
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مراتب دیندارى

بدست • ۲ خرداد ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۸
مراتب دیندارى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و نیازهاى انسان

بدست • ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۷
دین و نیازهاى انسان
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: فرزانگى و دیوانگى

بدست • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۶
فرزانگى و دیوانگى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اتحاد اسلام

بدست • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۵
اتحاد اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲

بدست • ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۴
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱

بدست • ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۳
آموزه‌هاى جمال‌الدین اسدآبادى ۱
به مدت ۵۷ دقیقه