بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناسیونالیسم و فاشیسم ۱

بدست • ۱۹ مهر ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۷
ناسیونالیسم و فاشیسم ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هویت ملى ۲

بدست • ۹ مهر ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۶
هویت ملى ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هویت ملى ۱

بدست • ۲ مهر ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۵
هویت ملى ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقانی و بازگشت به قرآن ۲

بدست • ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۴
طالقانی و بازگشت به قرآن ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: طالقانی و بازگشت به قرآن ۱

بدست • ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۳
طالقانی و بازگشت به قرآن ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: غایات عدالت

بدست • ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۲
غایات عدالت
به مدت ۵۴ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام

بدست • ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۱
ارزشهای فراموش شده در تاریخ اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲

بدست • ۱۳ تیر ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۰
آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۲
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۱

بدست • ۵ تیر ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

رنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۹
آسیب‌شناسى افکار و آثار شریعتى ۱
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مراتب دیندارى

بدست • ۲ خرداد ۱۳۹۸ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۳۸
مراتب دیندارى
به مدت ۵۸ دقیقه