بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: عقلانیت، معنویت، اخلاق و دین

بدست • 6 مارس 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۲
عقلانیت، معنویت، اخلاق و دین
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ملیّت و اُمت

بدست • 29 فوریه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۱
ملیّت و اُمت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: هویت در جهان بى‌هویت

بدست • 1 فوریه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۰
هویت در جهان بى‌هویت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و ملیّت ۲

بدست • 7 ژانویه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۴
دین و ملیّت ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و ملیّت ۱

بدست • 4 ژانویه 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۳
دین و ملیّت ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون اساسى بعد از ۴۰ سال

بدست • 14 دسامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۲
قانون اساسى بعد از ۴۰ سال
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: خدا و جهان

بدست • 8 دسامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۱
خدا و جهان
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: چهار زندان

بدست • 28 نوامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۵۰
چهار زندان
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: افشاگری، جامعه و سیاست

بدست • 23 نوامبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۹
افشاگری، جامعه و سیاست
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: ناسیونالیسم و فاشیسم ۲

بدست • 16 اکتبر 2019 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۵۴۸
ناسیونالیسم و فاشیسم ۲
به مدت ۵۹ دقیقه