بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: در نیک و بد انقلاب

بدست • ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۲
در نیک و بد انقلاب .
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نهادهاى مدنى سنتى

بدست • ۱ بهمن ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۱
نهادهاى مدنى سنتى
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى

بدست • ۱۷ دی ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۳۰
نگاهى به قانون اساسى جمهورى اسلامى
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و صلح

بدست • ۳ دی ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۹
دین و صلح
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران اسلامی ۲

بدست • ۴ آذر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۸
بحران اسلامی ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران اسلامی ۱

بدست • ۲۸ آبان ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۷
بحران اسلامی ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دینِ مدنی و اخلاق

بدست • ۷ آبان ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۶
دینِ مدنی و اخلاق
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دینِ مدنی

بدست • ۲۸ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۵
دینِ مدنی
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلام و مسئله قدرت

بدست • ۱۰ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۴
اسلام و مسئله قدرت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اخلاق، دین و سیاست

بدست • ۲ مهر ۱۳۹۵ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۲۵۳
اخلاق، دین و سیاست
به مدت ۵۸ دقیقه