بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در روزگار جدید ۲

بدست • 28 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۶
دین و قدرت در روزگار جدید ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در روزگار جدید ۱

بدست • 19 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۵
دین و قدرت در روزگار جدید ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر سلطنت ۲

بدست • 15 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۴
دین و قدرت در عصر سلطنت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر سلطنت ۱

بدست • 11 اکتبر 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۳
دین و قدرت در عصر سلطنت ۱
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر خلافت ۲

بدست • 20 آگوست 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۲
دین و قدرت در عصر خلافت ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر خلافت ۱

بدست • 12 آگوست 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۱
دین و قدرت در عصر خلافت ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون طلایی اخلاق

بدست • 6 آگوست 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۴۰
قانون طلایی اخلاق
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر پیامبر ۲

بدست • 28 ژوئن 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۹
دین و قدرت در عصر پیامبر ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر پیامبر ۱

بدست • 25 ژوئن 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۸
دین و قدرت در عصر پیامبر ۱
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخیر ایران ۲

بدست • 3 ژوئن 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۳
آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخیر ایران ۲
به مدت ۶۰ دقیقه