بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دلایل پایدارى استبداد

بدست • ۴ آذر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۵
دلایل پایدارى استبداد
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین، دولت، حکومت

بدست • ۲۷ آبان ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۴
دین، دولت، حکومت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: اسلحه و آزادى

بدست • ۱۹ آبان ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۳
خستگى از اسلام
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: خستگى از اسلام!؟

بدست • ۲۸ مهر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۲
خستگى از اسلام
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آزادى و عدالت

بدست • ۱۵ مهر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۱
آزادى و عدالت .
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: خلقیات ایرانیان

بدست • ۱ مهر ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۵۰
خلقیات ایرانیان
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: قانون و عدالت

بدست • ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۹
قانون و عدالت
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مسئولیت و قانون

بدست • ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۸
مسئولیت و قانون
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آزادی و مسئولیت ۲

بدست • ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۷
آزادی و مسئولیت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آزادی و مسئولیت ۱

بدست • ۶ مرداد ۱۳۹۶ • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۳۴۶
آزادی و مسئولیت ۱
به مدت ۵۶ دقیقه