بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انسان و طبیعت

بدست • 23 نوامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۳
انسان و طبیعت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲

بدست • 1 اکتبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۲
مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱

بدست • 26 سپتامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۱
مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۱
به مدت ۵۶ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: کلنگى کردن تاریخ و فرهنگ ایران

بدست • 14 آگوست 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۰
کلنگى کردن تاریخ و فرهنگ ایران
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: تحوّل از درون

بدست • 8 آگوست 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۹
تحوّل از درون
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جدال عقل و نقل در اسلام ۲

بدست • 22 جولای 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۸
جدال عقل و نقل در اسلام ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جدال عقل و نقل در اسلام ۱

بدست • 10 جولای 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۷
جدال عقل و نقل در اسلام ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: کرونا و بحران تمدنى ۲

بدست • 18 ژوئن 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۶
کرونا و بحران تمدنى ۲
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: کرونا و بحران تمدنى ۱

بدست • 13 ژوئن 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۵
کرونا و بحران تمدنى ۱
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و علم در چالشى تازه ۲

بدست • 24 آوریل 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۳۴
دین و علم در چالشى تازه ۲
به مدت ۵۸ دقیقه