n

آزار بهائیان در ایران سابقه‌ای طولانی و دامنه‌ای وسیع دارد چرا که هم دولت‌ها و هم ملت در آن دخیل بوده اند. آیا زمان آن نرسیده که این کارنامه وجدان عمومی را بیدار کند؟

nnnn

مهمان‌های برنامه: حسن یوسفی‌اشکوری و زکریا مشکورکابلی هر دو پژوهشگر دینی

nnnn
nhttps://youtu.be/tdoRMhtK1oon
n

Share:

More Posts

Send Us A Message