نامه سرگشاده ۱۴ نفر از نو اندیشان دینی ایرانیبه شورای حقوق بشر سازمان مللدر اعتراض به حکم اعدام‌ یک روحانی اهل سنت


 
جناب آقای عمر زنیبر رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،        
                                                                                             
بنا به اخبار رسیده ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی ۴۵ ساله خوشنام، مردمی و اهل‌سنت بوکان، در اقدامی امنیتی و به دور از موازین دادرسی و حقوق بشری، از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
 
ما ضمن محکومیت این اقدام غیرقانونی و نامشروع، و هشدار نسبت به  آثار مخرب این احکام امنیتی در  وضعیت حقوق بشر ایران، از شما می‌خواهیم در فرصت باقی‌مانده اعتبار و اقتدار خود را به کار گرفته و نسبت به نجات جان یک روحانی اهل‌سنت، که گناهی جز ایستادن در کنار مردم ندارد، و همچنین دیگر محکومانی که در یک دادرسی غیر قانونی و ناعادلانه  محکوم به اعدام شده اند، واکنش مقتضی و مناسب نشان دهید.
 
محمدجواد اکبرین
حسن یوسفی اشکوری
عبدالعلی بازرگان
رضا بهشتی معزّ
سروش دباغ
رضا علیجانی
رحمان لیوانی
علی طهماسبی
احمد علوی
ژیلا موحد شریعت پناهی
صدیقه وسمقی
عبدالله ناصری طاهری
مهدی ممکن
یاسر میردامادی

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message