«انتخابات مجلس» به روایت آیت الله منتظری

اشاره: لازم است که در اینجا به برخی نکات اشارتی بکنم. در یادداشت های دوران چهار سال مجلس اول، برخی نکات و رخدادها گزارش شده که از جهاتی مهم اند و از جمله آن ها طرح پیشنهادیی در ارتباط با انتخابات مجلس دوم است و می پندارم انتشار برخی از آن ها در آستانه نمایشی […]

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس!!!

از زمانی که واقعه هفتم اکتبر 2023 رخ داده است، آنچه در عالم واقع دیده شده دو دعوی عمومیت یافته است. نخست این که گروه فلسطینی «حماس» (و البته جهاد اسلامی و مانندشان) تروریست اند و دیگر این که دولت و ملت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. اما آنچه در واقع دیده می […]