دغلکاری تازه نتانیاهو

در جایی دیدم که از قول نتانیاهونو آمده بود: «هیتلر خودش نمی خواست یهودیارو بکشه،  یه مسلمون به اسم حاج امین الحسینی متقاعدش کرد تا این کارو انجام بده». به راستی فریبکاری و جعل و دغلکاری موجودی به نام نتانیاهو و همفکرانش در اسرائیل و حتی در جهان پایانی ندارد. هر روز و هر لحظه […]