حسین مکی در 28 مرداد چه کرد؟ دو خاطره

این روزها به مناسبت هفتادمین سالگرد کودتای 28 مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق، که با مدیریت نهادهای امنیتی دو دولت آمریکا و انگلیس و با همراهی محمدرضا شاه و دربار عملی شد، حرف و سخن بسیار گفته شده و می شود. گزیده سخن آن است که، هر ایرادی به مصدق و دولتش وارد […]