از داستان کربلا چه می آموزیم؟

در حدی که من اطلاع دارم چند تحلیل و تفسیر از واقعه کربلا و عاشورای حسینی تا کنون از شهرت بیشتری برخوردار است: خودفدایی (تضحیه به انگیزه رستگاری شیعیان و شفاعت از پیروان دین جدش (که عمدتا در جریان شیعی تمرکز دارد)، امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح در دین اسلام، ظلم ستیزی […]