خوانش وارونه تاریخ اسلام؛ پاسخی به عطاءالله مهاجرانی

درآمد اخیرا یادداشت کوتاهی با عنوان «آیت الله خمینی و وارونه خوانی اسلام آغازین» در وب سایت زیتون (14 خرداد 1402) به قلم اینجانب منتشر شد. پس از آن از طریق دوستی با خبر شدم که دوست و همکار قدیم جنب آقای عطاءالله مهاجرانی نقدی بر آن وجیزه نوشته و منتشر کرده اند. همان دوست […]