۳۰۰ کشته در حملات هوایی اسرائیل در غزه

دوشنبه ۹ دی ۸۷ / ۲۹ دسامبر ۲۰۰۸ از دوشنبه اسرائیل با نیروی هوایی خود غزه را بمباران کرده و هنوز هم ادامه دارد. طبق گزارش خبرگزاری ها، تا دیشب حدود ۳۰۰ نفر فلسطینی کشته و بیش از هزار نفر مجروح شدند. بمباران جنگی کامل در یک منطقه کوچک و پر جمعیت. فرجام چنین کاری […]