باور کنید طنزهای ابراهیم نبوی نیست!

یکشنبه 12 آبان 87/ 2 نوامبر 2008 1 روز گذشته روزنامه اعتماد گزارشی از طرح «الگوهای برنامه پنجم اسلامی» انتشار داده بود که به وسیله کارشناسان دولت احمدی نژاد تهیه شده و فعلا پیش نویس آن آماده شده و انتشار یافته است. این گزارش چنان شگفت انگیز است که من در مرحله اول واقعا تردید […]

آموزه ها و افکار آیت الله سید محودجواد غروی اصفهانی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت دوازدهم درآمد یکی دیگر از نوگرایان سنتی در سلسله مصلحان اسلامی معاصر در ایران سید محمدجواد غروی اصفهانی است. به دلیل مقام فقهی و موقعیت حوزوی وی، به او عنوان «آیت الله» هم داده اند. البته معمولا پیروان و علاقه مندانش عناوینی چون «حکیم» و […]

باور کنید طنزهای ابراهیم نبوی نیست!

یکشنبه 12 آبان 87/ 2 نوامبر 2008 n1nروز گذشته روزنامه اعتماد گزارشی از طرح «الگوهای برنامه پنجم اسلامی» انتشار داده بود که به وسیله کارشناسان دولت احمدی نژاد تهیه شده و فعلا پیش نویس آن آماده شده و انتشار یافته است. این گزارش چنان شگفت انگیز است که من در مرحله اول واقعا تردید کردم […]

آموزه ها و افکار آیت الله سید محودجواد غروی اصفهانی

مروری بر تاریخ اصلاح دینی در ایران معاصر – قسمت دوازدهمnnدرآمدnیکی دیگر از نوگرایان سنتی در سلسله مصلحان اسلامی معاصر در ایران سید محمدجواد غروی اصفهانی است. به دلیل مقام فقهی و موقعیت حوزوی وی، به او عنوان «آیت الله» هم داده اند. البته معمولا پیروان و علاقه مندانش عناوینی چون «حکیم» و «علامه» هم […]