نامه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی داخل و خارج از کشور به رئیس جمهور آمریکا و درخواست کاهش تحریم ها به قصد بهبود امکانات درمانی مردم ایران

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به این شرح است: جناب آقای پرزیدنت دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا با احترام، اجازه میخواهیم به عنوان بخشی از کنشگران و نمایندگان گرایشهای گوناگون فکری در اپوزیسیون دموکرات ایران، نگرانی شدید خود را از شرایط دشوار و مرگبار مردم ایران […]

نامه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی ایرانی داخل و خارج از کشور به رئیس جمهور آمریکا و درخواست کاهش تحریم ها به قصد بهبود امکانات درمانی مردم ایران

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به این شرح است:nnجناب آقای پرزیدنت دونالد ترامپnnرییس جمهوری ایالات متحده آمریکاnnبا احترام، اجازه میخواهیم به عنوان بخشی از کنشگران و نمایندگان گرایشهای گوناگون فکری در اپوزیسیون دموکرات ایران، نگرانی شدید خود را از شرایط دشوار و مرگبار مردم ایران در نتیجه گسترش […]