پاسخ به دو نقدنوشته در باب جنگ پرچم ها

شاره: این متن و نیز متن بعدی در پاسخ به نوشته انتقادی دو عزیز که در یک کانال تلگرامی منتشر شده و پاسخ های من نیز در همانجا انتشار یافته است، در اینجا بازنشر می شود. هرچند دو متن انتقادی را، به دلیل طولانی بودن متون و پاسخ ها، در اینجا نیاورده ام ولی به […]

پرچم فقط پرچم موجود

پیش از این شرحی در باب پرچم نوشتم. اینک شرح بیشتری را همراه با خاطره ای می آورم. در حدود هشت سال قبل به مناسبت درگذشت زنده یاد مهندس عزت الله سحابی مراسم بزرگداشتی در شهر کلن آلمان برگزار شده بود. از من نیز دعوت شده بود در آن مراسم سخنرانی کنم. اندکی پیش از […]

جنگ پرچم ها

اخیرا در ارتباط به انجام چند همایش سیاسی در خارج از کشور، بحث پرچم از جهاتی داغ شده است. «پرچم» به نشانه هویت فکری و یا عشیره ای و یا گروهی و یا . . . همواره کاربرد داشته و دارد. کشورها و حزب ها و یا نهادهای مدنی امروز و حتی گاه شهرها در […]

پاسخ به دو نقدنوشته در باب جنگ پرچم ها

شاره: این متن و نیز متن بعدی در پاسخ به نوشته انتقادی دو عزیز که در یک کانال تلگرامی منتشر شده و پاسخ های من نیز در همانجا انتشار یافته است، در اینجا بازنشر می شود. هرچند دو متن انتقادی را، به دلیل طولانی بودن متون و پاسخ ها، در اینجا نیاورده ام ولی به […]

پرچم فقط پرچم موجود

پیش از این شرحی در باب پرچم نوشتم. اینک شرح بیشتری را همراه با خاطره ای می آورم.nدر حدود هشت سال قبل به مناسبت درگذشت زنده یاد مهندس عزت الله سحابی مراسم بزرگداشتی در شهر کلن آلمان برگزار شده بود. از من نیز دعوت شده بود در آن مراسم سخنرانی کنم. nاندکی پیش از سخنرانی […]

جنگ پرچم ها

اخیرا در ارتباط به انجام چند همایش سیاسی در خارج از کشور، بحث پرچم از جهاتی داغ شده است.n«پرچم» به نشانه هویت فکری و یا عشیره ای و یا گروهی و یا . . . همواره کاربرد داشته و دارد. کشورها و حزب ها و یا نهادهای مدنی امروز و حتی گاه شهرها در داخل […]