برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: جنبش‌هاى اجتماعى و انقلاب

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۴۳۰nجنبش‌هاى اجتماعى و انقلابnبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=93nszAObxd0nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1430.mp3]n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message