مصاحبه با رادیو فرانسه: حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، درهفته ای گذشت با فراخوان یک همایش قانون اساسی وحقوق ملت، رسما، ازآنچه «منشور حقوق شهروندی» نامید شده رونمایی کرد. تدوین کنندگان این سند در بند‌های یک صد و بیست‌گانهٔ منشورلزوم رعایت حقوق شهروندی را به بندهای موجود درنص قانون اساسی ارجاع داده‌اند. روحانی درسخنان مفصل خود درمعرفی منشورباردیگر […]