ده نکته در نقد نظریه «رؤیاهای رسولانه»

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای عبدالعلی بازرگان است که در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود. از آن‌جایی که مسوولان برنامه تلویزیونی «پرگار» خواسته‌اند اگر نقطه‌نظر یا سخن دیگری در ارتباط با گفت‌وگوی تلویزیونی با جناب دکتر سروش باشد؛ در اختیار کاربران گرامی قرار داده شود، نکات اجمالی زیر […]

ده نکته در نقد نظریه «رؤیاهای رسولانه»

اشاره: مقاله زیر به قلم آقای عبدالعلی بازرگان است که در سایت زیتون منتشر شده و اکنون در اینجا بازنشر می شود.nnاز آن‌جایی که مسوولان برنامه تلویزیونی «پرگار» خواسته‌اند اگر نقطه‌نظر یا سخن دیگری در ارتباط با گفت‌وگوی تلویزیونی با جناب دکتر سروش باشد؛ در اختیار کاربران گرامی قرار داده شود، نکات اجمالی زیر را […]