پدیدارشناسی تاریخی تشیع و تسنن؛ گامی برای همدلی مسلمانان

اشاره: متن زیر در کنفرانس برادری مسلمانان از رؤیا تا واقعیت، که در روز شنبه مورخ 20 دی ماه در آنکارا برگزار شد، ارائه و قرائت شده است به رخدادهای تاریخی از دو منظر می توان نظر کرد: پیشینی و پسینی. مراد از پیشینی همان مفروضات و باورهای ایمانی و شبه ایمانی عقیدتی است که […]

گزارشی از «کنفرانس برادری مسلمانان از رؤیا تا واقعیت» در آنکارا

نخستین کنفرانس “برادری مسلمانان از رویا تا واقعیت” در روز شنبه نهم ژانویه برابر با نوزدهم دی ماه با حضور چهره های برجسته علمی و فعالان سیاسی مذهبی شناخته شده از سوی فعالان مدنی ایرانی در ترکیه تحت عنوان مرکز مطالعات تقاطع صلح در آنکارا برگزار گردید. به گزارش نگام با توجه به رشد فزاینده […]

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی مبنی بر درخواست لغو نظارت استصوابی

لغو نظارت استصوابی بر انتخابات اولین گام به سوی انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم ایرانیان آزادیخواه! • برای برقراری حاکمیت ملت بر اساس حقوق بشر • برای انتقال بی خشونت حکومت به یک نظام سیاسی که در آن قوای حکومت تنها ناشی از اراده ملت باشد • برای انتقال حق قانونگذاری به نمایندگان واقعی ملت […]