برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى ايمان دينى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۴۸ مؤلفه‌هاى ايمان دينى به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۴۸
مؤلفه‌هاى ايمان دينى
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=B6kjK4xrzeU

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1148.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message