باید سنگ بنای اسلام نوین را گذاشت

اشاره: دومین پاسخ به پرسشهای خوانندگان مقالات هشت گانه منتشر شده در سایت ملی-مذهبی ۲- مقاله آیا پیامبر دستور ترور مخالفانش را داده‌است؟ ابوالقاسم حقگو – ونیز آیا جنگ بدر جنگی دفاعی بود؟ پاسخ: اگر معیار داوری جهاد ابتدایی به معنای فقهی آن باشد، بله! جنگ بدر نیز دفاعی بود. طبق تعریف، جهاد ابتدایی برای […]