پاسخ هایی برای اندیشیدن 46-منظرهای متفاوت در فهم گزاره های قرآنی

اشاره: پرسش زیر در بخش کامنت های مقاله من در جرس با عنوان «معمای حکمیت» است که دوستی به نام مختار نوشته و در پی آن نیز پاسخ من ارائه شده و البته در همان قسمت انتشار یافته است. بسیار ممنونم از آقای اشکوری و این مطلب مفیدشون و تشکر میکنم از جرس به خاطر […]