عملکرد دولتتان را زیر ذره بین نقد خواهیم گذاشت

جرس: جمعی از روشنفکران ایرانی در پیام تبریکی به حسن روحان، خطاب به رئیس جمهور منتخب مردم ایران متذکر شدند: “ایرانیانی که به شما رای داده‌اند – از جمله امضاکنندگان این نامه – شما را تنها نخواهند گذاشت، عملکرد دولت‌تان را زیر ذره‌بین نقد خواهند داشت و از حمایت گام‌های مثبت‌تان دریغ نخواهند ورزید. ” […]

روایت یوسفی اشکوری از برکناری بنی صدر

جرس: خرداد را ماه حادثه های سیاسی جمهوری اسلامی نامیده اند؛ ماهی که آخرین روزش هم می تواند اولین رئیس جمهور تاریخ ایران را برکنار کند. شاید در روزهایی که سخن از دید و بازدید های آخرین رئیس جمهور است، گفتن و نوشتن از اولین رئیس جمهور حال و هوایی دیگر می خواهد. ۳۰ خرداد […]

عملکرد دولتتان را زیر ذره بین نقد خواهیم گذاشت

جرس: جمعی از روشنفکران ایرانی در پیام تبریکی به حسن روحان، خطاب به رئیس جمهور منتخب مردم ایران متذکر شدند: “ایرانیانی که به شما رای داده‌اند – از جمله امضاکنندگان این نامه – شما را تنها نخواهند گذاشت، عملکرد دولت‌تان را زیر ذره‌بین نقد خواهند داشت و از حمایت گام‌های مثبت‌تان دریغ نخواهند ورزید. “nnبه […]

روایت یوسفی اشکوری از برکناری بنی صدر

جرس: خرداد را ماه حادثه های سیاسی جمهوری اسلامی نامیده اند؛ ماهی که آخرین روزش هم می تواند اولین رئیس جمهور تاریخ ایران را برکنار کند. n nشاید در روزهایی که سخن از دید و بازدید های آخرین رئیس جمهور است، گفتن و نوشتن از اولین رئیس جمهور حال و هوایی دیگر می خواهد.n۳۰ خرداد […]