پاسخ هایی برای اندیشیدن-34-«لاحیاء فی الدین» کلام معصوم است؟

سلام بر شما آقای اشکوری من به کتب مرجع و «معجم» دسترسی ندارم. خواهش میکنم اگر ممکن است پاسخ این پرسش را برای من بنویسید. آیا «لاحیاء فی الدین» کلام معصوم است؟ و شما آنرا جایی دیده اید؟ … از نطر من با توجه به «الحياء والإيمان قرنا جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»، «لاحیاء […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن-34-«لاحیاء فی الدین» کلام معصوم است؟

سلام بر شما آقای اشکوریnمن به کتب مرجع و «معجم» دسترسی ندارم. خواهش میکنم اگر ممکن است پاسخ این پرسش را برای من بنویسید.nآیا «لاحیاء فی الدین» کلام معصوم است؟ و شما آنرا جایی دیده اید؟n…nاز نطر من با توجه به «الحياء والإيمان قرنا جميعاً، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»، n«لاحیاء فی الدین» مستند و […]

برگی ازدفتر ایام- گزارش سفر-ایتالیا

از روزی که از ایتالیا به آلمان آمده ام همواره مشتاقم به آنجا بروم و بار دیگر و مکرر آنجا را ببینم. این علاقه برآمده از دو عامل و زمینه است. یکی این که من اولا خصلتا آدم گذشته گرایی هستم. مراد این نیست که گذشته ها را بر جهان تازه و حال ترجیح می […]