حاشیه ای بر متن-عاشورای تهران به روایتی دیگر

 اشاره: نوشته زیر ساعتی پیش از تهران رسید. یکی از بستگان مشاهدات و احساس و تفسیر خود را از عزاداری های مردم برای من فرستاده و من هم فکر کردم خواندنش برای شما هم خالی از فایده نخواهد بود. گرچه متن پخته ای نیست (چرا که اصولا به قصد مقاله نوشته نشده) اما تغییری در […]

گزارش سفر-لندن

 دوستم آقای مهدی تقوایی از لندن خبر داد که همسرش خانم ناهید فوت کرده و از من خواست که برای شرکت در مراسم تدفین و اقامه نماز و سخنرانی در مراسم بزرگداشت آن زنده یاد به لندن بروم. با کمال میل قبول کردم. چرا که در این شرایط ناگوار و سخت این همراهی و همدلی […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن-29- منتفی شدن سئوال از احمدی نژاد و تحولات آینده

 یام عزاداری سیدو سالار شهیدان تسلیت باد n سوال:با توجه به حکم حکومتی خامنه ای برای لغو سئوال از رییس جمهور، اوضاع را چگونه ارزیابی می کنید و اصولا چرا باز خامنه ای کوپن خود را برای احمدی نژاد سوزاند در حالیکه انتظار همچین کاری نمی رفت. n آیا در این شرایط باز هم احمدی […]

گزارش سفر-لندن

 دوستم آقای مهدی تقوایی از لندن خبر داد که همسرش خانم ناهید فوت کرده و از من خواست که برای شرکت در مراسم تدفین و اقامه نماز و سخنرانی در مراسم بزرگداشت آن زنده یاد به لندن بروم. با کمال میل قبول کردم. چرا که در این شرایط ناگوار و سخت این همراهی و همدلی […]