برگی از دفتر ایام-عدالت و صلح عادلانه چاره درد فلسطین

 این روزها بار دیگر غزه در آتش و خون است. اسرائیل به غزه حمله نظامی کرده و مردمی را به خون کشیده است. دیشب بی بی سی گزارش داد که تا کنون 129 نفر از مردم بیگناه و غالبا عادی غزه کشته اند و در مقابل فقط 4 نفر که یک نفر آن نظامی است در اسرائیل با پرتاب موشک حماس به قتل آمده اند. نکته مهم آن است که این بار پای ایران هم به میان کشیده شده چرا که اعلام شده موشک های فجر ساخت ایران که برد بیشتری دارد در اختیار حماس قرار دارد و با آن حتی تلاویو را مورد حمله قرار می دهد. ظاهرا تلاشهای سازمان ملل و غربیان و کشورهای عربی برای ایجاد آتش بس به جایی نرسیده است. لعنت و نفرین ابدی بر این جهان بی رحم و به ویژه آمریکا که بی چون و چرا از اسرائیل جانی حمایت می کند. چرا آمریکا و اروپا دولت جانی اسرائیل را تحت تعقیب قرار نمی دهند؟ چرا در برابر تبهکاری های دولت اسرائیل و به ویژه یاغی گری های آن در برابر سازمان ملل و قوانین بین المللی و نقض آشکار و مکرر مصوبات سازمان ملل بی تفاوت اند؟ مثلا چرا این دولت یاغی را تحریم نمی کنند؟ اگر دولتی دیگر (مخصوصا دولت ایران) یک هزارم این یاغی گری را داشت با او چه می کردند؟ حتی صدام حسین جانی تر و برای صلح جهانی خطرناک تر بود یا نتانیاهوی جانی و ضد بشر و مخل صلح و عدالت در منطقه و تهدید کنندة نظام و امنیت جهانی؟ در این شرایط انتظار مهار دولت های ناقض حقوق بشر حرف مفت و بی اثر است و بی فرجام. دنیا و آمریکا خود را فریب می دهند یا مردم را؟ محاصرة تمام عیار شش ساله غزه و فاجعه کشتار کم سابقه چهار سال پیش در این ناحیه و مرگ تدریجی یک ملیون و نیم انسان بی دفاع و بیگناه چه توجیهی دارد؟ در این صورت غربیان انتظار دارند بنیادگرایی و طالبانیسم و بنلادنیسم در خاورمیانه ریشه کن شود؟ زهی خیال باطل. غرب آب در هاون می کوبد. تداوم چنین جنایاتی حتی تلاشهای محدود جریانهای میانه رو اسلامی را بی اثر و کم اثر خواهد کرد. عدالت چارة درد فلسطین است و آنگاه صلح عادلانه.

 

 

Share:

More Posts

Send Us A Message