دو آذر اهورایی

دکتر شریعتی سه شهید دانشگاه در 16 آذر سال 33 را «سه آذر اهورایی» نامید و من با الهام از همین تعبیر خود او و دوست و همفکر و همرزمش دکتر مصطفی چمران را «دو آذر اهورایی» می نامم. شریعتی و چمران با فاصلة یک سال زاده شدند (چمران در 1311 و شریعتی در 1312) […]

مواجهه انتقادی/اصلاحی با تجارب عصر

اشاره: این نوشته پاسخی است به اقتراح سایت جرس به مناسبت مبعث پیامبر گرامی اسلام. این نوشته همراه به مجموعه ای از پاسخ های صاحبن نظران دیگر در این سایت منشر شده است. اگر پیامبر اسلام امروز مبعوث می‌شد، چه سخنی برای انسان زمانه‌ی ما می‌داشت، چه می‌کرد و چه‌گونه می‌زیست؟ پاسخ خود را در […]

دو آذر اهورایی

دکتر شریعتی سه شهید دانشگاه در 16 آذر سال 33 را «سه آذر اهورایی» نامید و من با الهام از همین تعبیر خود او و دوست و همفکر و همرزمش دکتر مصطفی چمران را «دو آذر اهورایی» می نامم.nشریعتی و چمران با فاصلة یک سال زاده شدند (چمران در 1311 و شریعتی در 1312) و […]

مواجهه انتقادی/اصلاحی با تجارب عصر

اشاره: این نوشته پاسخی است به اقتراح سایت جرس به مناسبت مبعث پیامبر گرامی اسلام. این نوشته همراه به مجموعه ای از پاسخ های صاحبن نظران دیگر در این سایت منشر شده است. nnاگر پیامبر اسلام امروز مبعوث می‌شد، چه سخنی برای انسان زمانه‌ی ما می‌داشت، چه می‌کرد و چه‌گونه می‌زیست؟nnپاسخ خود را در دو […]