برگی از دفتر ایام-شعری و شاعری در زندان انفرادی

دو غزلی که می خوانید یادگار دوران تلخ و شیرین زندان انفرادی در بهار و تابستان 1380 است. زمانی که در ارتباط با دستگیری دوستان ملی-مذهبی (منهدس سحابی، دکتر پیمان، بسته نگار، علیجانی، رحمانی و . . .) از زندان اوین به زندان انفرادی سپاه در عشرت آباد (معروف به زندان 59) برده شدم. بهتر […]

«مجازات اهانت، تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست.»

گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان با حسن یوسفی اشکوری-رادیو فردا «مجازات اهانت، تمسخر و تحقیر مطلقا اعدام نیست». این بخشی از متن نامه سرگشاده چهار نواندیش دینی ایرانی است به شش تن از آیت‌الله‌های ایران که در پی خواندن ترانه‌ای با نام امام نقی، شاهین نجفی، خواننده مقیم آلمان، را مرتد اعلام کرده‌اند. حسن یوسفی اشکوری، […]