سلسله سخنرانى‌هاى معرفت شناسى قرآن در انجمن اسلامى مهندسين ۱۳۸۴

سلسله سخنرانى‌هاى ذيل بطور هفتگى در انجمن اسلامى مهندسين در ايران تحت عنوان معرفت شناسى قرآن كريم در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ ايراد گشته است:nnقسمت اول به تاريخ ۶ شهريور ۱۳۸۴n[Audio:840606_Eshkevari.mp3]nnnقسمت دوم به تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۴n[Audio:840613_Eshkevari.mp3]nnnقسمت سوم به تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۸۴n[Audio:840720_Eshkevari.mp3]nnnقسمت چهارم به تاريخ ۲۷ مهر ۱۳۸۴n[Audio:840727_Eshkevari.mp3]nnnقسمت پنجم به تاريخ ۴ آبان ۱۳۸۴n[Audio:840804_Eshkevari.mp3]nnnقسمت […]

مصاحبه با راديو فرانسه درباره خشم مسلمانان افغانستان در اعتراض به قرآن سوزى

امروز تظاهرات خشمگینانه و خونین در افغانستان در اعتراض به قران سوزی نظامیان امریکائی، به ششمین روز خود رسید و تاکنون دهها نفر در این شورش های معترضانه به قتل رسیده اند.nبراستی این برآشفتگی عظیم که بر احساسات دین باورانه شورشگران متکی است، و بنظر می رسد که با مهارت فراوان توسط طالبان تغذیه و […]

انتخابات آزاد گامی در روند گذار به دموکراسی

چالشهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی –قسمت دومnnبا این اوصاف چه باید کرد؟ و شاید درست تر و واقع بینانه تر این باشد که بپرسیم چه می توان کرد؟ توضیح کوتاه پرسش این است که با توجه به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی موجود، حتی در بهترین شرایط، تحقق یک نظام دموکراتیک کامل و […]

برگی از دفتر ایام-کم گوی و گزیده گوی چون در

اشاره: در میان انبوه اخبار بد و آزا دهنده از وطن بلازده ما، بالاخره این هفته خبری خوش رسید و خوشی و حلاوت آن کام همة ایرانیان در اقصی نقاط جهان را شیرین کرد. خبر دریافت اسکار به یک فیلم و یک فیلم ساز ایرانی: فیلم «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی. این […]

نقدی بر آشفته‌فکری‌های يوسفی اشکوری

، ب. بی‌نياز (داریوش) نوشتار کوتاه اشکوری [«اسلام و دمکراسی» 1] در حقيقت چکيده و گوهر انديشه‌ی «روشنفکر دينی» است که ضروری‌ست بدان پرداخته شود تا مشخص گردد که او و همفکرانش چگونه هنوز سنگ‌ِ يک حکومت ايدئولوژيک اسلامی را به سينه می‌زنند. شايد بيجا نباشد که اندکی ژرف‌تر به بن‌مايه‌های دستگاه فکری ايدئولوژی دينی […]

نقدی بر آشفته‌فکری‌های يوسفی اشکوری

n، ب. بی‌نياز (داریوش)nnنوشتار کوتاه اشکوری [«اسلام و دمکراسی» 1] در حقيقت چکيده و گوهر انديشه‌ی «روشنفکر دينی» است که ضروری‌ست بدان پرداخته شود تا مشخص گردد که او و همفکرانش چگونه هنوز سنگ‌ِ يک حکومت ايدئولوژيک اسلامی را به سينه می‌زنند. شايد بيجا نباشد که اندکی ژرف‌تر به بن‌مايه‌های دستگاه فکری ايدئولوژی دينی و […]