بیانیه جمعی از نمایندگان ادوارمجلس بمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت به راهپیمایی روز 25 بهمن

هموطنان شریف و آزاده سی و سه سال پیش انقلابی با شعار “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” در میهنمان به پیروزی رسید؛ انقلابی که در پی برکندن استبداد داخلی و مقابله با هرگونه مداخله خارجی در امور کشورمان بود و پیام عدالت و مهربانی داشت. اکنون با گذشت سی و سال از انقلاب سئوالی که هریک […]

میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آزاد کنید

بیانیه 402 نفر از شخصیت ها و فعالان سیاسی و مدنی در مشارکت با کمپین رهایی میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد یک سال از حبس و حصر سیاسی و اجتماعی خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی گذشت. پایداری و استقامت آنها در این مدت بر خواسته های شان […]

بیانیه جمعی از نمایندگان ادوارمجلس بمناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت به راهپیمایی روز 25 بهمن

هموطنان شریف و آزاده nسی و سه سال پیش انقلابی با شعار “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” در میهنمان به پیروزی رسید؛ انقلابی که در پی برکندن استبداد داخلی و مقابله با هرگونه مداخله خارجی در امور کشورمان بود و پیام عدالت و مهربانی داشت. اکنون با گذشت سی و سال از انقلاب سئوالی که هریک […]

میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آزاد کنید

بیانیه 402 نفر از شخصیت ها و فعالان سیاسی و مدنی در مشارکت با کمپین رهایی میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنوردnیک سال از حبس و حصر سیاسی و اجتماعی خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی گذشت. پایداری و استقامت آنها در این مدت بر خواسته های شان نمادی […]

پژوهش در تاریخ یا تخریب و توهین؟

دوستی لینک برنامه «افق» روز سه شنبه 18 بهمن/7 فوریه تلویزیون صدای آمریکا را برایم فرستاد تا از سخنان آقای پرویز ثابتی مقام امنیتی مشهور ساواک مبنی بر انکار شکنجه در زمان شاه با خبر شوم. دوستم از این انکار شگفت زده شده بود و از این رو در ایمیل خود افزوده بود که باز […]