چرا نباید در انتخابات شرکت کرد

بیانیه تحلیلی جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور در باره اینکه: «چرا در انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی نباید شرکت کرد» مردم آزاده و شریف ایران اصلی ترین دستاورد جنبش مشروطیت به رسمیت شناختن رأی و نظر مردم برای تشکیل «مجلس شورای ملی» به عنوان خانه ملت برای قانونگزاری و […]

برگی از دفتر ایام-خدا در برابر فیلسوف

می گویند خداوند بر هر کاری تواناست. البته که درست است. اما در عین حال شاید گاهی خداوند با تمام قدرتش از پس برخی کارها بر نیاید! از جمله در برابر هوشمندی و زیرکی و به اصطلاح جوانها «زبلی» فیلسوفانه یک فیلسوف زبل. متنی که در زیر می آید یکی از این نمونه هاست. با […]

چرا نباید در انتخابات شرکت کرد

بیانیه تحلیلی جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی خارج از کشور در باره اینکه: «چرا در انتخابات نهمین دوره مجلس شواری اسلامی نباید شرکت کرد»nمردم آزاده و شریف ایرانnاصلی ترین دستاورد جنبش مشروطیت به رسمیت شناختن رأی و نظر مردم برای تشکیل «مجلس شورای ملی» به عنوان خانه ملت برای قانونگزاری و نظارت بر […]

برگی از دفتر ایام-خدا در برابر فیلسوف

می گویند خداوند بر هر کاری تواناست. البته که درست است. اما در عین حال شاید گاهی خداوند با تمام قدرتش از پس برخی کارها بر نیاید! از جمله در برابر هوشمندی و زیرکی و به اصطلاح جوانها «زبلی» فیلسوفانه یک فیلسوف زبل. متنی که در زیر می آید یکی از این نمونه هاست. با […]