گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند!

  n آیت الله خامنه ای طی سخنانی در کرمانشاه از امکان حذف مقام ریاست جمهوری و تجدید پست نخست وزیری یاد کرد. او گفت برای نوسازی نظام این نوع اقدامات ضروری است. ایشان با تفکیک نظام ریاستی از پارلمانی نظام پارلمانی را تلویحا ارجح دانست. سخنی که به طور گسترده موجب توجه واقع شد […]

برگی از دفتر ایام- خدا به خیر کند!

  سه شنبه قبل مقامات قضایی و سیاسی و پلیس فدرال آمریکا اعلام کردند که یک نقشه ترور ایرانی ها را کشف کرده اند. طبق این ادعا قرار بوده که سفیر عربستان در آمریکا در خاک آن کشور ترور و کشته شود و همین طور سفارت اسرائیل منفجر گردد. گفتند یک ایرانی 57 ساله به […]