اشکوری: وحدت ملی و منافع ملی ایران، مهم ترین دغدغه مهندس سحابی بود

  n در جریان برگزاری مراسم یادبود و بزرگداشت سحابی ها در سوئد n جــرس: حسن یوسفی اشکوری در جریان مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم عزت الله سحابی و جانباختن هاله سحابی خاطرنشان کرد “وحدت ملی و منافع ملی ایران، مهم ترین دغدغه مهندس سحابی بود و وی معتقد بود مولفه های بسیاری می توانند […]