اسناد دادگاه کنفرانس برلین – دیباچه

پس از ۱۱ سال اسناد دادگاه من در مورد کنفرانس برلین در این سایت منتشر می­شود. این اسناد تا کنون ناقص یا کامل منتشر نشده‌اند. همه به یاد دارند که در ۲۰ – ۲۲ فروردین ۱۳۷۹/ ۹ – ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ کنفرانسی در شهر برلین آلمان برگزار شد که جنجال بزرگی در داخل کشور و در خارج و می توان گفت در سطح جهانی در پی آورد. این کنفرانس بعدها به «کنفرانس برلین» شهره آفاق شد. در اینجا برای آشنایی بیشتر خوانندگان…

اسناد دادگاه کنفرانس برلین – دیباچه

  n پس از ۱۱ سال اسناد دادگاه من در مورد کنفرانس برلین در این سایت منتشر می­شود. این اسناد تا کنون ناقص یا کامل منتشر نشده‌اند. همه به یاد دارند که در ۲۰ – ۲۲ فروردین ۱۳۷۹/ ۹ – ۱۱ آوریل ۲۰۰۰ کنفرانسی در شهر برلین آلمان برگزار شد که جنجال بزرگی در داخل کشور و در خارج و می […]