سیما و سیره محمدۖ در قرآن ۸- بخش دوم – فصل دوم- واكنش مخالفان و انگيزه‌هاي آن

در فصل اول با تكيه بر قرآن و گزارشهاي تاريخي گفتيم هفت گروه اعتقادي- سياسي و اجتماعي در زمان نزول قرآن و بعثت پيامبر اسلام در عربستان حضور داشتند و طبعاً مخاطب دعوت ديني پيامبر بودند. اكنون در اين بخش از منظري اجتماعي ابتدا به پايگاههاي اجتماعي مخالفان اشارتي مي‌شود و آنگاه به شيوه‌هاي مخالفت […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 8- خرید و فروش انسان چه توجیهی دارد؟

  سلام مجدد حاج آقا. ممنون از پاسخی که به سوالم دادید. توضیحات شما برای من مقدار زیادی قانع کننده بود ولی کاملا قانع نشدم. ببینید شما و بسیاری دیگر از نواندیشان دینی میگویند که احکام قرآنی با توجه به شرایط زمانی و مکانی صادر شده است و قابل تجدید نظر هستند. ولی در قرآن […]

سیما و سیره محمدۖ در قرآن ۸- بخش دوم – فصل دوم- واكنش مخالفان و انگيزه‌هاي آن

در فصل اول با تكيه بر قرآن و گزارشهاي تاريخي گفتيم هفت گروه اعتقادي- سياسي و اجتماعي در زمان نزول قرآن و بعثت پيامبر اسلام در عربستان حضور داشتند و طبعاً مخاطب دعوت ديني پيامبر بودند. اكنون در اين بخش از منظري اجتماعي ابتدا به پايگاههاي اجتماعي مخالفان اشارتي مي‌شود و آنگاه به شيوه‌هاي مخالفت […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن 8- خرید و فروش انسان چه توجیهی دارد؟

  n سلام مجدد حاج آقا. ممنون از پاسخی که به سوالم دادید. توضیحات شما برای من مقدار زیادی قانع کننده بود ولی کاملا قانع نشدم. ببینید شما و بسیاری دیگر از نواندیشان دینی میگویند که احکام قرآنی با توجه به شرایط زمانی و مکانی صادر شده است و قابل تجدید نظر هستند. ولی در […]