لطمه جمهوری اسلامی به اعتبار دین و روحانیت

  مصاحبه با سایت «روز آنلاین» آقای اشکوری، شما پیش از این چندین بار بحث رابطه میان روحانیت و جنبش سبز را مطرح کردید و در سخنرانی به مناسبت سالگرد فوت آیت‌الله منتظری در پاریس هم به این مساله پرداختید. در حال حاضر چه ضرورتی برای طرح این مساله می‌بینید؟ و آیا اساسا این مساله […]

سيما و سيره محمد (ص) در قرآن 4 – بخش اول – فصل چهارم – محمد (ص) به عنوان بنده خدا

nپيامبران همواره به عنوان « عبدالله » (= بنده خدا) معرفي شده‌اند و بندگي خالصانه آنان همواره به عنوان يكي از ويژگيها و امتيازات آنان دانسته شده است. در ذيل به مواردي ‌كه در قرآن اشاره به بندگي انبياء شده است، اشاره مي‌شود: n نوح: « … إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا » ( اسراء/3) : […]

لطمه جمهوری اسلامی به اعتبار دین و روحانیت

 nمصاحبه با سایت «روز آنلاین» n آقای اشکوری، شما پیش از این چندین بار بحث رابطه میان روحانیت و جنبش سبز را مطرح کردید و در سخنرانی به مناسبت سالگرد فوت آیت‌الله منتظری در پاریس هم به این مساله پرداختید. در حال حاضر چه ضرورتی برای طرح این مساله می‌بینید؟ و آیا اساسا این مساله […]

مهندس بود، نه فیلسوف!!

  مصاحبه با مجله «مهرنامه» شماره هشتم پس از سخنرانی «آخرت و خدا هدف بعثت انبیا» توسط مهندس بازرگان، شما در نقدهایی که بر این سخنرانی وارد کرده و نوشته بودید، در مجموع اعتقاد داشتید که ایشان برای دستیابی به نتیجه مطلوب خود درباره نسبت دین و دنیا، و دین و حکومت، اولا به نوعی […]